فرصت های شغلی

شما می توانید از طریق فرم زیر اطلاعات و رزومه خود را برایمان ارسال نمایید و در صورتی که شرکت نیاز به استخدام نیروی انسانی داشته باشد، افرادی که اطلاعات خود را از این طریق ارسال نمو ده اند در الویت می باشند.
فایل رزومه   پسوند فایل rar یا zip - حداکثر حجم فایل 1 مگابایت