خط مشی

کارخانه ماشین سازی هادی با بیش از 30 سال سابقه در عرصه تولید ادوات کشاورزی ، موفق به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO 9001 : 2008  و ISO 10002 : 2014 شده است .